Zgody marketingowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer kontaktowy do końca 2021 roku przez firmę Alfabet Smaku Jakub Bietzke w celu marketingu jej usług oraz produktów.
Zgoda na przetwarzanie dotyczy następujących danych osobowych:
-imię oraz nazwisko
-adres
-adres poczty elektronicznej
-numer telefonu kontaktowego
Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych